MEDŽIOTOJŲ SĄVADAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Administrator   
Ketvirtadienis, 23 Liepa 2015 10:22

Gerbiamieji.

Prieš keletą mėnesių Sūduvos medžiotojų sąjungos žurnale „Medžioklė ir medžiotojas“ buvo publikuotas mano straipsnis pavadinimu MEDŽIOTOJŲ SĄVADAS arba kada baigsis viduramžiai. Netikėtai sąvado tema (o gal kai kam ir labai laukta) vėl tapo aktuali. Šį kartą to siekiama ypač grubiai ir paslapčiomis. Iš tiesų tiesiamas kelias į praeitį. Prašau susipažinti su minėto straipsnio turiniu iki teksto pažymėto geltona spalva. Bei toliau pateikiamu pavojingos situacijos vertinimu. Ačiū už dėmesį, pagalbą ir supratimą.

MEDŽIOTOJŲ SĄVADAS arba kada baigsis viduramžiai

Gyvename dinamiškais laikais, o ypač spartūs pokyčiai vyksta elektronikos, kompiuterių, ryšių srityse. Per pastaruosius du dešimtmečius vien mobiliųjų ryšių ir kompiuterių technologijų srityse įvyko tiek drastiškų pokyčių, kad net sunku suvokti jų visumą. Šiandien mūsų nestebina mobilieji telefonai gebantys atlikti tai ką dar visai neseniai galėjo padaryti gera dešimtis atskirų įrenginių, o ką ir bekalbėti apie naujus kompiuterius, globalias programas. Prieš dešimtmetį ar dar mažiau buvo kalbama, kad šios technologijos suprantamos vien jaunimui  tačiau šiandien bankų kortelės, išmanieji telefonai, buitinės technikos valdymo įrenginiai tapo neatskiriama visų amžiaus grupių gyventojų gyvenimo dalimi. Dar visai neseniai pildėme popierines turto ir pajamų deklaracijas, o šiandien net nesuvokiama, kad gali būti kitokios formos nei elektroninės.

Kaip šiame kontekste atrodo Lietuvos medžiotojai ? Ar jie tebegyvena viduramžiuose ar jie yra tokie pat kaip ir garbūs emeritai siuntinėjantys anūkams SMS žinutes sėkmingai bendraujantys SKYPE, planuojantys savo išlaidas elektroninėje bankininkystėje ir t.t.. Ne taip seniai Aplinkos ministerija paklausė medžiotojus vienijančias organizacijas kaip jiems sekasi pildyti medžiotojų sąvadą ?  Toks domėjimasis paskatino dar kartą prabilti apie šio registro prasmę ir technologijas. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro
į s a k y m a s dėl duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo kitoms institucijoms tvarkos patvirtinimo, sąvado prasmę aiškina taip: sąvado paskirtis – rinkti duomenis apie medžiotojus, juos registruoti, kaupti, saugoti, keisti (papildyti ar taisyti), teikti, paskelbti ar atlikti kitus veiksmus ar veiksmų rinkinius, siekiant sudaryti sąlygas tobulinti valdymo ir administravimo sprendimų priėmimą, užtikrinti tikslią medžiotojų apskaitą ir kontrolę bei sudaryti prielaidas viešosios tvarkos, administracinių teisės pažeidimų ir nusikaltimų prevencijai. Būdamas  asmeniu, kuris turi teisę pildyti šį sąvadą bei naudotis jame sukaupta informacija niekaip  nejaučiu ir nesuvokiu išvardintų paskirčių panaudojimo realiame gyvenime . Ką gi tokio prisijungęs registruotas vartotojas gali sužinoti naršydamas sąvado turinį ?  Galima sužinoti medžiotojų skaičių, galima bandyti suskaičiuoti kiek Lietuvoje yra medžiotojų klubų ir būrelių (tačiau tam reikia laiko, popieriaus ir pieštuko), sužinoti kiek ir kokių medžiotojų kvalifikacijų suteikta bei kiek skirta nuobaudų. Ir viskas. Atleiskit, gerbiamieji, man tikrai neatrodo, kad tokiems „duomenims“ sužinoti reikia sutarčių, kodų, slaptumo ir visos painiavos. Panašaus pobūdžio ir gerokai išsamesnės bei tikslesnės informacijos pilni viešai prieinami valstybės įstaigų ir savivaldybių registrai. Tačiau nei Lietuvos medžiotojai nei kiti piliečiai net ir šių duomenų matyti negali. Na, o tie kas gali juo naudotis turi turėti kantrybės ir nuovokos. Gali būti, kad parašius ieškomo asmens pavardę gausite atsakymą, kad tokio nėra. Reikia žinoti ir vardą, tačiau ir to kartai nepakanka. Reikia žinoti ir asmens kodą ir medžiotojo bilieto numerį. Tada pagalvoji, kad paprasčiau nusipirkti užrašų knygelę. Taip besidarbuodamas aptinki ir anapilin iškeliavusių vaikinų vardus. Tada pagalvoji, kad juos prisiminsime ilgai ir tai yra gražu, bet tokia atmintis saugoma ne sąvade. Girdėjau ne vieną kolegą besipiktinantį ir tvirtinantį, kad šis sąvadas nereikalingas. Toks koks yra dabar naudos duoda tikrai labai mažai. Aš manau, kad sąvadas galėtų būti reikalingas, bet ne toks, o geras, išsamus, tikslus, aprūpintas visai kita programine įranga. Šiandien tokios programos kuriamos labai greitai ir pigiai (jei tik sumanymo į savo nagus nepačiumpa „patriotiški“ konkursų organizatoriai ir viešųjų pirkimų specai). Šiuolaikiškas medžiotojų sąvadas privalo būti susietas su kitais valstybės registrais, su kitomis duomenų bazėmis. Juk medžiotojo veiklą reglamentuoja daugiau nei 40 teisės aktų, nors dauguma kolegų įvardintų tik 2 ar 3. Moderniškas sąvadas ženkliai palengvintų ir pagreitintų darbą ne tik policijos, gamtosaugos, prokuratūros, pasieniečių, muitinės ir kitų tarnybų, bet ir patiems medžiotojams būtų lengviau prognozuoti, analizuoti, daryti išvadas, planuoti veiksmus t.y. daryti tai ką ir daro šiuolaikiniai civilizuoti žmonės ir ne tik vadovai.

Žvilgtelkime ir į sąvado pildymo procedūras. Sūduvos medžiotojų sąjunga dirba šį darbą visuomeniniais pagrindais t.y. už šį darbą negaunamas joks užmokestis ir nereikalaujamas joks mokestis iš medžiotojų.  Teko girdėti, kad kitur (Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija) randami būdai kaip iš šios prievolės užsidirbti. Už antspaudėlio prispaudimą nesikuklinama paimti 100 -150 Lt. Tačiau kalbėsiu ne apie tai. Ar dabartinė tvarka yra gera, ar ji tenkina tuos kurie teikia duomenis, tuos kurie juos pateikia į sąvado duomenų bazę ir tuos kurie jais turėtų (galėtų) naudotis ? Manau, kad ne.  Kaip jau užsiminiau šio rašinėlio pradžioje, teigti, kad Lietuvos žmonės yra atsilikę ir tamsūs t.y. nemoka naudotis šiuolaikinėmis ryšių ir kompiuterių priemonėmis būtų absurdas ir melas.  Tad ko laukiame ? Kam tai naudinga ? Kam paranku ?  Ar tai, kad kiekvienas medžiotojas „privalo nukirsti medį“ t.y. paimti popieriaus lapą, atsakyti į keletą visiškai nereikšmingų ir esmės nekeičiančių klausimų, jį perduoti kitam asmeniui, o pastarasis dar kitam, kad tas maigydamas klavišus, vadinamuosius duomenis, perkeltų į elektroninę erdvę ir galų gale gautų menkavertį vadinamo „darbo“ vaisių  yra modernios valstybės bruožas ? Kodėl lig šiol nesukurta paprasta sistema, kurios pagalba kiekvienas asmuo norintis ir galintis būti medžiotoju pats asmeniškai tai ir padarytų t.y. deklaruotų savo duomenis. Lygiai taip pat kaip kasmet pildo mokesčių, pajamų, turto deklaracijas, rūpinasi savo transporto priemonės draudimu ir technine priežiūra, savo namais, savo vaikais, savo sveikata. Kas čia kitoniško ? Kur paslaptis ?  Šiandien tokioms operacijoms atlikti net ir kompiuteris nereikalingas. Užtenka rasti minutėlę sėdint medžioklės bokštelyje ar fotelyje namuose, paimti išmanųjį telefoną, surinkti atitinkamą kodą ir prisijungus prie deklaravimo sistemos pateikti duomenis. Paspausti klavišą SIŲSTI ir darbas baigtas. Nereikia nei tarpininkų, nei rinkliavų, nei mokesčių nei “sunkiai dirbančių“ administracijų. Kiekvienas yra atsakingas už save ir už savo veiksmus.  ČIA IR YRA LIBERALIZMO POLITIKOS ESMĖ. Tai ne vaikų darželis. Tai šiuolaikinis gyvenimas ir jis turi būti grindžiamas asmens laisve ir atsakomybe. Tačiau laisvė nereiškia chuliganizmo ir betvarkės. Laisvė tai atsakomybė ir pagarba kitam. Nustebote ir suirzote ? Nėra kur antspaudą uždėti ir svarbų „atsakingo darbuotojo“ parašą suraityti ? Nieko pakentėsite ir praeis. O kam to parašo ir spaudo reikia apskritai ? Ir tų knygelių su lapeliais antspaudavimui nereikia. Kokia iš jų nauda, kam jie reikalingi, ką su jais daryti ? Net lustinių kortelių nereikia. O kam - dar pamesit.  Pagalvokime. Kam reikalingas vadinamas medžiotojo bilietas ? Vien jo pavadinimas šiais laikais (BILIETAS) yra visiškas anachronizmas ir nesusipratimas.  Kiekvienas pats ir taip žino, kad yra arba nėra medžiotojas. Antspauduotojų rūpesčius jau aptarėme, o bilietas gali būti įdomus tik aplinkos apsaugos inspektoriui. Jeigu jį pasiėmei – nekaltas, jei pamiršai – kaltas (labai, labai). Tai ir visi reikalingumai. Valstybės vardu kalbantys asmenys prisiekinėja, kad Lietuva labai moderni valstybė, kad mūsų naujosios technologijos geresnės nei kitų kaimynų. Valdžios tinklalapiuose galite surasti fantastiškų (turiu omenyje gražių ir didingų) planų ir projektų kaip mes modernizuojame savo valdymą, ryšius ir administravimą. Medžiotojų kampelyje tas pat. Reikia keistis, reikia žengti su permainomis koja kojon.

Tiesa, ko gero, galvojate kaip čia bus be to bilieto .... kaip atpažinti kur savas, o kur svetimas ?  Dokumentas, visada buvo, reikia kažko ir t.t. ir t.t. Deja tai tik stereotipai ir įpročiai. Ogi bus visai paprastai. Teks dar kartą iš kišenės išsitraukti mobilųjį ir naudojantis ta pačia (ar kita) programėle paklausti žmogaus su šautuvu ,sutiktu pamiškėje(jeigu turėsit pakankamai drąsos) jo asmens kodo, o mūsų pareigūnai tam įgaliojimus turi ir drąsos taip pat nestinga. Visa kita atliks programa. Ir būsite maloniai nustebintas ekrane išvydęs, kad garbusis paukštelių balsų mylėtojas šautuvą „rado“ pamestą po krūmu, bet yra tris kartus baustas už panašias radybas ir dar daug kitų nuodėmių turintis „pilietis“, o gal jo ten visai nebus, nes ir neturėjo būti. Norėsi daugiau ir galėsi (jeigu būsi įgaliotas) peržiūrėti ir kitas duomenų bazes susijusias su problema ir su minėtu asmeniu. Viskas yra labai paprasta, pigu ir greit padaroma. Šiuolaikinės valstybės tokias permainas daro nuolat. Ne tik su mokesčių deklaracijomis. Nuolat kuriamos ir plėtojamos taip vadinamos e-valdžios galimybės. Daugybė procedūrų ir rutininių darbų šimtmečius rašytų popieriuje, perkeliami į elektroninę erdvę. Tokios galėtų būti  šių dienų realijos.

Šios mintys popieriuje išguldytos praeitais metais, bet „šunys loja, o karavanas eina“, sako patarlė. Taip ir Lietuvoje. Niekas niekam nerūpi tol kol „neliepia“ pats pačiausias ... Mūsų atveju Aplinkos ministerijos sistemos tarnautojams nei motais.

Tad rašinėlio išvados ir moralas visai paprastas. Arba Lietuvos medžiotojai ginkluoti moderniausiais šiuolaikinio pasaulio technikos kūrėjų ginklais, optiniais ir elektroniniais prietaisais, žengia kartu su bendra valstybės ir Europos pažanga arba liekame biurokratiniuose viduramžiuose. Tada labai nederės mūsų techninė ginkluotė ir reikės griebtis iečių bei lankų. Nemanau, kad to norime. Tradicijas ir papročius privalome branginti, puoselėti ir saugoti, o biurokratines atgyvenas kartu su medžiotojų bilietais reikia mesti į ... muziejų.

Šiame kontekste „ypatingai vertintina“ LRS nario Andriaus Palionio iniciatyva, prisidengus pastarosiomis dienomis registruota viešai deklaruojama  LIETUVOS RESPUBLIKOS MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMO NR. IX-966 5, 14 ir 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO procedūra atlikti  nedemokratišką ir visiškai netoleruotiną aktą.  Žemiau pateikiu tik keletą teisinių nuostatų kategoriškai neleidžiančių daryti totalitariniam režimui būdingų veiksmų:

Mūsų Konstitucijos 29 straipsnis teigia, kad:
Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Tačiau akivaizdu, kad pataisos teikėjui – NE. Jis tariamai ieško „didesnių“, tad reikėtų suprasti ir „teisesnių“ organizacijų (asociacijų). Šiandieninėje Lietuvoje gyvuojančios trys medžiotojų klubus vienijančios asociacijos (LMŽD, GAMTA ir SŪDUVOS MEDŽIOTOJŲ SĄJUNGA) puikiai atlieka savo misijas. Esminis jų veiklos skirtumas toks, kad „Gamta“ ir „Sūduva“ sugeba teikti paslaugas nariams nemokamai, o LMŽD už didelius pinigus). Tad pataisomis siekiama ne tik sugriauti demokratines tradicijas, bet ir monopolizuoti viešąjį sektorių tuo pat metu siekiant nepagrįstai pasipelnyti iš keleto tūkstančių asmenų (medžiotojų).

Asmens ar asmenų grupės teisių suvaržymas ar atėmimas (teisinės padėties pakeitimas) be objektyviai pateisinamo pagrindo vadinamas negatyviąja diskriminacija.  Antra vertus tai gali būti įvertinta ir kaip pozityvioji diskriminacija, kai teisinės normos diferencijuotai taikomos vienodus požymius turintiems asmenims ar jų grupėms siekiant pozityvių (apsimestinai), visuomenei reikšmingų tikslų.  Tikslus reiškinio apibrėžimas šiuo atveju nėra labai svarbus.  Akivaizdu, kad tai kitų asociacijų diskriminacija todėl netrukus reikės taisyti ir Asociacijų įstatymą, nes antidemokratinės , diskriminacinės ir totalitaristinės nuostatos akivaizdžios. Pagal šį principą turėtų likti viena partija, viena profsąjunga ir viena asociacija.  Kur link tai veda ?

Atkreipkime dėmesį į atitinkamus Medžioklės įstatymo  straipsnius. Pavyzdžiui 2 str. 19 d. teigia:

19. Medžiotojų visuomeninė organizacija – Visuomeninių organizacijų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas ir veikiantis Lietuvos Respublikos piliečių ir (ar) užsieniečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, susivienijimas, sudarytas bendriems narių poreikiams ir tikslams, susijusiems su medžiokle, tenkinti bei įgyvendinti.

Šita nuostata būtent ir reiškia, kad visus su medžiokle susijusius reikalus, kaip ir sąvado tvarkymas, turi teisę atlikti kiekviena organizacija. Taigi projekto 15 str. 4 d. prieštarauja šiai nuostatai, be to, projekte nėra daromas jos pakeitimas,  o dėl to atsirastų įstatyme prieštaravimų.

5 str. 6 d. rašoma:

6. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija, medžiotojų visuomeninės organizacijos, vienijančios medžiotojų klubus ir būrelius:

1) teikia institucijoms, priimančioms medžioklę reglamentuojančius teisės aktus, pasiūlymus dėl šių teisės aktų rengimo ir tobulinimo;

2) dalyvauja šio Įstatymo nustatyta tvarka sudaromų komisijų darbe ir siūlo į jas savo atstovus;

3) teikia medžiotojų sąvadui duomenis apie medžiotojų organizacijai priklausančius medžiotojus; Tai akivaizdus prieštaravimas siūlomai naujai tvarkai, o projekte nėra jos keitimo.

4) organizuoja asmenims, kurie rengiasi medžioklės egzaminui, stažuotes ir medžiotojų mokymo kursus;

5) organizuoja medžiotojų selekcininkų, medžioklės trofėjų ekspertų, ekspertų kinologų rengimą ir suteikia atitinkamą kvalifikaciją;

6) organizuoja medžioklės trofėjų apžiūras, rengia medžioklės trofėjų parodas, medžiotojų varžybas, simpoziumus, konferencijas;

7) turi teisę kasmet daryti žymas medžiotojų bilietuose apie duomenų medžiotojų sąvadui pateikimą;

8) teikia Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijai siūlymus dėl asmenims suteiktos teisės medžioti panaikinimo.

 

Aplinkos ministro įsakymu patvirtintų Duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo kitoms institucijoms tvarkos 2 p. rašoma:

2. Sąvado paskirtis – rinkti duomenis apie medžiotojus, juos registruoti, kaupti, saugoti, keisti (papildyti ar taisyti), teikti, paskelbti ar atlikti kitus veiksmus ar veiksmų rinkinius, siekiant sudaryti sąlygas tobulinti valdymo ir administravimo sprendimų priėmimą, užtikrinti tikslią medžiotojų apskaitą ir kontrolę bei sudaryti prielaidas viešosios tvarkos, administracinių teisės pažeidimų ir nusikaltimų prevencijai.

5 p. Sąvado duomenų valdytojas yra Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba. Sąvado duomenis tvarko visuomeniniai ir regioniniai sąvado duomenų tvarkytojai.

7. Regioniniai Sąvado duomenų tvarkytojai yra Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai, kurie pagal Sąvado duomenų valdytojo nurodymus:

8. Visuomeniniais Sąvado duomenų tvarkytojais gali būti Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos skyriai, kitos medžiotojų visuomeninės organizacijos (arba jų skyriai), vienijančios medžiotojų klubus ir būrelius ir turinčios automatizuotam Sąvado duomenų tvarkymui reikalingą kompiuterinę įrangą. Minėtos medžiotojų visuomeninės organizacijos (arba jų skyriai), pageidaujančios būti visuomeniniais Sąvado duomenų tvarkytojais, su Sąvado duomenų valdytoju sudaro Sąvado duomenų tvarkymo sutartį, kuria įsipareigoja:

Nauja tvarka prieštarauja sąvado paskirčiai, nes pablogina sąlygas ir administracinių sprendimų priėmimą, sukelia perteklines problemas nes...  apriboja medžiotojų teisę tiesiai teikti informaciją aplinkos apsaugos departamentams.

Teisėkūros pagrindų įstatymas

3 str. 2 d. Teisėkūroje vadovaujamasi šiais principais:

1) tikslingumo, reiškiančiu, kad teisės akto projektas turi būti rengiamas ir teisės aktas priimamas tik tuo atveju, kai siekiamų tikslų negalima pasiekti kitomis priemonėmis;

Nauja tvarka (15 str. 4 d.) prieštarauja šiam principui, nes sąvado tvarkymo tikslai yra pasiekti ir sureguliuoti, todėl keisti tvarką nėra tikslinga.

2) proporcingumo, reiškiančiu, kad pasirinktos teisinio reguliavimo priemonės turi sudaryti kuo mažesnę administracinę ir kitokią naštą, nevaržyti teisinių santykių subjektų daugiau, negu to reikia teisinio reguliavimo tikslams pasiekti;

Nauja tvarka prieštarauja šiam principui, nes nauja tvarka sudaro didesnę administracinę naštą organizacijoms ir medžiotojams, suvaržo įstatyme nustatytas teises organizacijoms pačioms tvarkyti savo narių duomenis ir asmeniškai patiems medžiotojams teikti informaciją pasirinktu būdu t.t.

5) efektyvumo, reiškiančiu, kad rengiant teisės akto projektą turi būti įvertinamos visos galimos teisinio reguliavimo alternatyvos ir pasirenkama geriausia iš jų, teisės akte turi būti įtvirtinamos veiksmingiausiai ir ekonomiškiausiai teisinio reguliavimo tikslą leisiančios pasiekti priemonės, turi būti skelbiami ir įvertinami dėl teisinio reguliavimo gauti pasiūlymai, o teisėkūros veiksmai atliekami per protingus terminus;

15 str. 4 d. nuostatos prieštarauja šiam principui, nes sena tvarka yra veiksmingesnė, ekonomiškesnė ir efektyvesnė. Be to esamomis sąlygomis tai įrodyta praktikoje

6) aiškumo, reiškiančiu, kad teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti logiškas, nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas;

Įstatymo pakeitimo projekto nuostatos nėra suderintos su to paties įstatymo kitomis nuostatomis, todėl įstatymo projektas neatitinka šito principo.

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PLĖTROS ĮSTATYMAS

1 straipsnis. Įstatymo tikslas ir paskirtis

1. Šio įstatymo tikslas – kurti palankią aplinką nevyriausybinėms organizacijoms, užtikrinti tinkamas jų, kaip svarbaus pilietinės visuomenės elemento, veiklos ir plėtros sąlygas. Mūsų atveju palanki aplinka nepagrįstai bloginama. Ignoruojami visi principai ir į Įstatymą nekreipiamas dėmesys.

 

3 straipsnis.         Nevyriausybinių organizacijų plėtros politikos nustatymo, formavimo, įgyvendinimo ir valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis principai

Pagrindiniai nevyriausybinių organizacijų plėtros politikos nustatymo, formavimo, įgyvendinimo ir valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis principai yra šie:

1) pariteto – valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos bei nevyriausybinės organizacijos yra atstovaujamos po lygiai;

2) subsidiarumo – sprendimai, susiję su nevyriausybinėmis organizacijomis ir jų veikla, turi būti priimami tuo lygmeniu, kuriuo yra veiksmingiausi;

3) tarpžinybinio koordinavimo – spręsdamos su nevyriausybinių organizacijų plėtros politika susijusius klausimus, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos bendrauja ir bendradarbiauja tarpusavyje;

4) dalyvavimo – klausimai, susiję su nevyriausybinėmis organizacijomis ar jų veikla, sprendžiami iš anksto derinant su nevyriausybinėmis organizacijomis ir dalyvaujant jų atstovams. Mūsų atveju nutylėta ir veikiama slapta.

5) informavimo – valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos bei nevyriausybinės organizacijos informacija aktualiais klausimais, susijusia su nevyriausybinėmis organizacijomis ar jų veikla, keičiasi tarpusavyje ir teikia ją visuomenei priimtina ir prieinama forma;

6) savanoriškumo – asmuo nevyriausybinių organizacijų veikloje dalyvauja savo noru, niekieno neverčiamas;

7) lygybės – nevyriausybinės organizacijos pagal savo kompetenciją turi lygias galimybes dalyvauti priimant sprendimus ir įgyvendinant valstybės programas ar priemones.

Šiame kontekste derėtų prisiminti ir ažiotažą sukeltą dėl naktinio taikymo prietaisų. Tai tarsi dūmų uždanga pridengti kitiems tikslams – sunaikinti medžiotojų sąjungas „Gamta“ ir „Sūduva“. Šios asociacijos nepritaria minėtoms pataisoms dėl naktinio matymo taikiklių įteisinimo ir mano, kad šiandieninė Lietuvos visuomenė dar, toli gražu, nepasiruošusi tokiems dramatiškiems pokyčiams, kurie su krašto apsaugos problemomis neturi nieko bendro išskyrus negražias spekuliacijas kilniomis idėjomis. Prašau ginti demokratiją ir asociacijų narių teises.

 

Pagarbiai

Paulius Uleckas

 

Sūduvos medžiotojų sąjungos pirmininkas

Marijampoliečių bendrijos pirmininkas

Draugijos užsienio lietuviams remti Marijampolės apskrities skyriaus pirmininkas

Vyriausybės atstovas Marijampolės apskrityje