Medžiotojo lapkritis PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Raimondas Ribačiauskas   
Ketvirtadienis, 21 Lapkritis 2019 09:47

                    Buvo puikus, saulėtas Šv. Kalėdų rytas, istorikai tiksliai nesutaria ar 683 ar 695 metai, būrys turtingų, gražiai apsirengusių medžiotojų ant žirgų, lydimi būrio medžioklinių šunų, trimitininkų, aptarnaujančių asmenų, išjojo į eilinę medžioklę. Priekyje jų jojo Fransua Hubertas , Burgundijos hercogo sūnus, pašėlęs jaunuolis, mėgstantis linksmybes, vyną , moteris ir kraugeriškas medžiokles. Staiga jie pamato baltą elnią su puikiais ragais ir puola visi jį persekioti. Persekiojimas trunka kelias valandas, tačiau elnias nerodo jokių nuovargio ženklų, sukaupęs paskutines jėgas jaunasis hercogas metasi iki elnio „per akmens sviedimo atstumą“, tuo metu elnias atsisuka, tarp jo dešimtšakių ragų švyti didelis kryžius, it įbestas sustojo Huberto žirgas, tarsi suakmenėjo jį lydintys šunys ir kiti žirgai, visų raitelių širdis užpildė žodžiu nenusakomas jausmas. Elnias prakalbo žmogaus balsu „Hubertai ! Hubertai ! Kodėl drumsti žvėrių ramybę šventą dieną ? Kodėl nesirūpini sielos išganymu ?“ Hubertas krito ant kelių.... Ši scena yra pavaizduota šimtuose piešinių, freskų, aprašyta pirmuose rašytiniuose šaltiniuose, visur ji beveik vienoda: elnias, su švytinčiu kryžiumi tarp dešimtšakių ragų ir klūpantis, atgailaujantis jaunas vyras - medžiotojas hercogas Hubertas. Hubertas atsisakė savo titulų ir turtų, ilgą laikė gyveno atsiskyrėlio gyvenimą, įkūrė keletą vienuolynų, rūpinosi gyvūnų apsauga... Popiežius Sergejus Pirmasis Romoje Hubertą pašventino vyskupu. Po mirties vyskupas Hubertas buvo paskelbtas šventuoju ir tapo medžioklės globėju.

           Viską ką mes matome, girdime ar jaučiame yra dievo kūrinija, taip pat ir žmogus. Dievas leido mums naudotis savo kūrinija. Šventasis raštas sako- kai dievas sukūrė žmogų, jam buvo pasakyta – eik ir užvaldyk visą gyvūniją. Mes neturime bijoti, jog kažkas sumanė kitaip. Mes turime prižiūrėti ir naudotis gamta, taip dievo surėdyta. Mes negalime nukrypti į chaosą.

             Lapkričio 3 d. yra Šv. Huberto, medžiotojų globėjo diena. Tokią dieną tikram medžiotojui privaloma nueiti bažnyčią, priimti Šv. Komuniją. Ši šventė švenčiama visoje Europoje, pas mus ji dar tik skinasi kelią ir įgauna tradicijos požymius.. Lietuvos medžiotojų sąjunga „Gamta“ (toliau LMS „Gamta“) švęsdama savo įkūrimo dvidešimties metų jubiliejų ir tuo pačiu minėdama Šv. Huberto šventę š.m. lapkričio 3 d. savo aktyvą iš visos Lietuvos, bei Vilniečius ir miesto svečius pakvietė į Valdovų rūmus. Iš visų Lietuvos kampelių sugužėjo virš 400 svečių, Alytaus rajoną atstovavo gausios medžiotojų klubų „Kalesnykai“, „Aniškis“, „Varčia“ ir „Dzirmiškis “ delegacijos. Draugiją sveikino LR Aplinkos ministerijos viceministrė Rasa Vaitkevičiūtė, VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas Edmundas Bartkevičius, profesorius Gediminas Brazaitis, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Jonas Talmantas, Lietuvos medžiotojų draugijos valdybos pirmininkas Gediminas Vaitiekūnas, Šv. Huberto bendrijos magistras Gytis Misiukevičius ir kt. asmenys. Šventės vedantysis Giedrius Leškevičius visus sužavėjo savo puikiu dainavimu ir charizmatiniu charakteriu, o mokslų daktaro Eugenijaus Skerstono paskaita „Karališka medžioklė “ nieko nepaliko abejingo. Minėta paskaita buvo dovanojama ir Vilniečiams.   Visi šventės dalyviai, su profesionalių gidų pagalba, galėjo susipažinti su Valdovų rūmų paslaptimis ir saugomomis meno vertybėmis.   LMS „Gamta“ įsteigė Šv. Huberto kryžių „Už nuopelnus“, kuriuo buvo apdovanoti šios organizacijos steigėjai. Visi šventės dalyviai su vėliavomis ėjo į Vilniaus katedrą, kur buvo laikomos Šv. Mišios grojant Vilniaus medžioklinių ragų ansambliui. Mišios katedroje visiems paliko neišdildomą įspūdį.   Koks gi renginys be vakaronės, visi šventės dalyviai buvo pakviesti į alaus restoraną „Pilialaukis“ , čia skambant muzikai buvo galima aptarti svarbias draugijos problemas, be to organizatoriai vaikams ir jaunimui parengė atskiras vakaro užimtumo programas, daugelis vaikų net nenorėjo važiuoti namo. Manau minėtas renginys yra puikus pavyzdys, kaip galima medžioklę pateikti iš gerosios, tauriosios pusės.. Noriu pasidžiaugti, kad Lietuvos medžiotojų sąjunga „Gamta“ iš mažos saujelės medžiotojų išaugo į didelę 7200 narių turinčią organizaciją, turinčią 14 skyrių, kurios gretose yra net 68 įvairaus rango medžioklės trofėjų ekspertai, ši organizacija yra įsteigusi gamtos pažinimo centrus Alytuje ir Vilniuje, nemokamai skaito paskaitas visuomenei gamtos pažinimo temomis, yra viena iš žurnalo „Medžiotojas ir medžioklė“ steigėjų, organizuoja medžioklės trofėjų apžiūras ir parodas ir t.t. Norisi pabrėžti, kad nuveikdama didelius darbus ji neturi nė vieno etatinio darbuotojo, per visą dvidešimties metų gyvavimo laikotarpį nėra gavusi iš valdžios institucijų nė vieno cento ir nė vieno kvadratinio milimetro nekilnojamo turto. Jos stiprybė – žmonių tikėjimas ir entuziazmas. Dzūkai yra šios organizacijos steigėjai, tai Alytaus medžiotojų klubai „Varčia“ ir „Kalesnykai“, Prienų rajono medžiotojų klubas „Ąžuolas“, Varėnos - „Pirčiupiai“ ir Marijampolės - „Tauras“ . Tenka pripažinti , kad buvimas kelių medžiotojus vienijančių visuomeninių organizacijų užtikrina demokratijos pagrindus medžiotojų bendruomenėje ir užkerta kelią autoritariniam valdymui.                  

     Dzūkai kantrūs, kol valdžia ieško kaltų kas turėjo įtakos gaisrui UAB „Ekologistika“ , nors iš anksto aišku, kad valytoja, dzūkelis tik šypteli, nuvalo suodžius nuo mašinų, langų, gatvių, paglosto karvutę ėdančią užterštą žolę ir geriančią nuodingą vandenį, , prikvėpuotus sieros dioksidą, sireną ar suodžius nuplauna šiltu pieneliu, likusį išpila į srutų duobę ir toliau bando tvarkyti savo gyvenimą, ir visai nesvarbu, kad daugeliui jisai sutrumpėjo ne vienais meteliais....... Man tik įdomu, kaip mes galime atremti staigią egresoriaus ataką, jei tinkamai nesugebėjome įvertinti gan paprastos situacijos ir priimti tinkamų sprendimų, savalaikiai profesionaliai informuoti visuomenę, suprantu, trūksta lėšų....

       Klubuose ir būreliuose pats medžioklių su varovais įkarštis.   Šiuo metodu medžiojama beveik visų kanopinių žvėrių patelės ir jaunikliai,   plėšrūnai , išskyrus įrašytus į Lietuvos Raudonąją knygą.   Visi šernai medžiojami visus metus. Noriu priminti, kad medžiojant varant tyliuoju būdu ir žvėrių laukiant bokšteliuose ar ant įrengtų pakylų, galima medžioti briedžių ir tauriųjų elnių patinus.   Brandūs stirninai jau numetę ragus, todėl medžiojant stirnas medžioklėse su varovais galima suklysti, nes šie žvėreliai jau būriuojasi ir patinai laikosi bendrame būryje. Brandūs briedžių patinai taip pat pradėjo mesti ragus. Prasidėjo šernų ruja, būkite budrūs, patinai laikosi kartu su patelėmis. Dzūkams kelinti metai nesiseka pagauti vilkų, jie tarytum tyčiojasi iš medžiotojų, kaip vaiduokliai išnyra iš niekur, priskerdžia avių ir ožkų, pavaiko stirnas ir vėl dingsta... Iki š.m. lapkričio mėn. 20 d. šalyje sumedžioti 45 vilkai, t.t. 3 Rokiškio rajone, po 2 Kupiškio, Švenčionių, Kėdainių, Rietavo, Ukmergės, Panevėžio ir Mažeikių rajonuose, o dzūkijoje - deja   0 . Su lapkričio mėnesiu baigiasi barsukų medžioklės terminas.

             Š.m. lapkričio mėn. 7 d. penkios medžiotojus vienijančios visuomeninės organizacijos, tai Lietuvos medžiotojų sąjunga „Gamta“, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija, Sūduvos medžiotojų sąjunga , Lietuvos medžiotojų sąjunga ir Ginklų pirklių asociacija pasirašė bendradarbiavimo deklaraciją, kurioje įsipareigojo gerbti viena kitą ir siekti bendrų tikslų atstatant medžiotojų autoritetą visuomenėje. Tai istorinė diena, iki šiol buvo nebyli, o kartais ir labai išreikšta atvira konfrontacija. Tą pačią dieną minėtos organizacijos pateikė LR aplinkos ministerijai koreguotą medžioklės taisyklių Lietuvos Respublikos teritorijoje naują projektą, kuriuo suteikiama daugiau laisvių medžiotojui ir išmetami su medžioklės procesu nesusiję punktai. Manau ministerijoje bus arši kova...

 

                   Nei plauko nei tauko

             Vyr. medžioklės trofėjų ekspertas                             Raimondas Ribačiauskas

Atnaujinta Penktadienis, 21 Vasaris 2020 14:46