Istorija

Lietuvos medžiotojų sąjunga „Gamta“, įregistruota 1999 metų sausio 28 dieną. Sąjungos steigėjais buvo MK „REX“ tuometinis klubo prezidentas, šviesios atminties medžiotojas Alfonsas Matuzevičius, MK  „Tauras“, klubo prezidentas Gedvydas Pėtelis, MK „Varčia“, klubo prezidentas Raimondas Ribačiauskas, MK „Rotary Gamta“ tuo metinis klubo prezidentas Šarūnas Davainis. Nauja sąjungos įstatų redakcija, įregistruota 2005 m rugpjūčio 29 dieną. Šiuo metu sąjunga „Gamta“ vienija vienuolika juridinių asmenų – medžiotojų klubų. Tai MK „Tauras“, MK „Varčia“, Suvalkijos medžiotojų sąjunga, MK „Pirčiupiai“, MK „Ąžuolas“, Jovariškių medžiotojų klubas „Elnias“, MK „Kalesnykai“, MK „Rotary gamta“, Elektrėnų medžiotojų būrelis, MK „Aniškis“. Vadovaujantis sąjungos įstatų 4.1 punktu, sąjungos nariais gali būti ne tik juridiniai asmenys, bet ir neasocijuoti, klubams nepriklausantys medžiotojai. Visų norinčių tapti medžiotojų sąjungos „Gamta“ nariais maloniai laukiame. Registruokitės mūsų svetainėje ir mes sutvarkysime visus formalumus.

2011  metų rugsėjo mėnesio 21 dieną,  įvyko išplėstinis Sąjungos valdybos posėdis, kuriame buvo nuspręsta sušaukti visuotinį narių susirinkimą. Visuotinis narių susirinkimas įvyko 2011 metų gruodžio 15 dieną. Susirinkimo metu buvo išklausytos buvusių Sąjungos vadovų ataskaitos, priimti nauji nariai, išrinkta nauja Sąjungos vadovybė. Naujai išrikta Sąjungos valdyba, prezidentas,  kontrolės komisija,  garbės teismas. Į naują medžiotojų Sąjungos „Gamta“ valdybą išrinkti : Albertas Stanislovaitis (Vilniaus regionas), Linas Kuzminskas (Prienai), Gedvydas Pėtelis (Marijampolė), Tomas Kantaravičius (Alytus), Arvydas Strazdas (Varėna). Valdybos pirmininku išrinktas garsus medžiotojas ir ginklininkas Gedvydas Pėtelis. Naujuoju Lietuvos medžiotojų sąjungos „Gamta“ prezidentu išrinktas Raimondas Ribačiauskas.

Kontrolės komisijos nariais išrinkti Kęstas Abeciūnas, Saulius Paknys, Virgilijus Pruskas. Garbės teismo nariais išrinkti doc.dr. Kęstutis Pėtelis, Sigitas Kvedaras, Romas Sinkevičius, Rolandas Gavrilovas, Vladas Rakštelis. Nuoširdžiai sveikiname naują Sąjungos vadovybę, kontrolės ir garbės teismo narius ir linkime sėkmingo darbo keliant ir puoselėjant medžioklės kultūrą Lietuvos medžiotojų tarpe.


Pirmasis naujos Sąjungos valdybos posėdis įvyko 2012 metų sausio 13 dieną. Posėdžio metu buvo patvirtinta Sąjungos administracijos finansinė ataskaita. Patvirtintas Alberto Stanislovaičio prašymas atsistatydinti iš Sąjungos administracijos direktoriaus pareigų.  Nauju Sąjungos administracijos  direktoriumi visuomeniniais pagrindais patvirtintas Gintaras Gibas

     2015 m. m. liepos mėn. 3 d. įvyko ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, kurio metu LMS "Gamta" prezidentu  3 metų laikotarpiui perrinktas Raimondas Ribačiauskas. Nauja valdyba: p-kas Gedvydas Pėtelis (Marijampolė) , nariai: Arvydas Strazdas (Varėna), Algimantas Lacis (Šiauliai), Kęstutis Barišauskas (Vilnius) ir Linas Kuzminkas (Prienai).  Revizinė komisija: p-kas Saulius Paknys (Marijampolė),  nariai : Tadas Zubavičius (Prienai) ir Alfonsas Čeida (Kėdainiai). Garbės teismo pirmininkas Kęstutis Pėtelis.  Susirinkimo dalyviai, atstovaujantys 29 juridinius asmenis, aptarė šių dienų aktualijas ir numatė LMS "Gamta" strategiją ateinančių metų laikotarpiui.